Primal Pictures

till Primal Pictures.

Anatomiprogrammet, som är utvecklat från en inskanning av mänskligt material, innehåller mer än 6 000 strukturer i kroppen, interaktiva funktioner och en stor mängd animationer och videomaterial.

Produkten är utvecklad för att läkare och sjuksköterskor lätt ska kunna visa kroppens anatomi och är anpassad för att kunna användas till medicinska presentationer.

Läs mer

Systemkrav

Observera att delen 3D Real Time kräver en webbläsare med stöd för WebGL, t.ex. Google Chrome, eller tilläggsprogrammet Unity web player. Om du arbetar inom landstinget kan du be IT-support att Google Chrome installeras på den dator där du vill använda Primal Pictures. Om du har Windows 10 på din dator ska det fungera med den webbläsare som ingår.

Hitta liknande databaser