Sök HTA

till Sök HTA.

I Sök HTA görs HTA-dokument från regionala HTA-råd sökbara. Sökningen bygger på indexering av de vanligast förekommande orden i dokumenten. Det går också att navigera till de olika HTA-rådens dokument via vänstermenyn.

Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.