Kurser för personal

 

Anmäl dig till: Medicinska e-biblioteket

Bibliotekskatalogen
Hur du registrerar dig och kan söka, reservera och beställa böcker ur bibliotekets katalog. 15 min
E-böcker
Vi visar hur du kan se vilka e-böcker vi har tillgång till och hur du kan använda dem. 15 min
Evidensbaserat
Vad är det och hur hittar du? Information och tips om hur du söker i bl.a. Cochrane. 30 min
Medicinska e-biblioteket
Vad innehåller e-biblioteket? Hur kan du ha nytta av det? Vi demonstrerar. 30 min
Hitta bra söktermer och sök i PubMed – en introduktion
Vi visar hur du kan söka med en strategi. Hur du väljer bästa sökord för din frågeställning. 30 min
Håll dig uppdaterad, hitta nyheter
Vi visar hur du hittar nya artiklarna inom ditt område. 15 min
EndNote introduktion
I EndNote X7 kan du enkelt hantera hundratals referenser. Vi visar hur du använder programmet. 30 min