Utbildningstillfällen om resurser och tjänster via e-biblioteket

Vid två tillfällen under våren informerar medarbetare vid e-biblioteket om vilka tjänster som finns att tillgå och visar hur du kommer igång för att på bästa sätt nyttja de möjligheter som finns.

Plats: Forskningssektionen, Hus 2, plan 8, Länssjukhuset
Möjlighet finns också att delta via länk

Tid: 9 januari och 18 april (samma program vid båda tillfällen)

Välkommen att delta i någon eller några av nedanstående presentationer.

Kl. 14.00-14.30:
Introduktion till Medicinska e-biblioteket. Information om vilka resurser som finns på webbplatsen och hur du går tillväga för att beställa böcker och artiklar.

Kl. 14.30-15.00:
Hur du söker i PubMed och skapar stående sökning

15.00- 15.10 paus

Kl. 15.10-15.30:
Introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote, ett hjälpmedel för att samla referenser och infoga dem i Word.

15:30-16.30 Kom igång med EndNote. Här kan du få praktisk vägledning i hur du skapar ett bibliotek och lägger in referenser därifrån i ett dokument. Tag gärna med en dator som har EndNote installerat (IT-enheten kan hjälpa till med detta).

Anmäl deltagande till Forskningssektionen senast 4 januari respektive 11 april via e-post: ingrid.wahlin@regionkalmar.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.