Hantera refererenser

EndNote EndNote är ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser. För att kunna använda Endnote måste du kontakta IT och be dem installera programmet på din regiondator. Guide för EndNote 20 EndNote 20 Introduktionskurs (Lunds … Fortsätt läsa Hantera refererenser