Referenshantering

EndNote

EndNote är ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser.

För att kunna använda Endnote måste du kontakta IT och be dem installera programmet på din regiondator.

Instruktionsfilm för EndNote X8
Manual för EndNote X8

Utbildning

Biblioteken erbjuder EndNote-utbildning för regionanställda. I utbildningen presenteras de grundläggande funktionerna i EndNote:

  • Att hämta referenser från bl.a. PubMed och bygga upp ett eget sökbart bibliotek
  • Att infoga citeringar från ditt EndNote-bibliotek i ett Word-dokument
  • Att skapa en litteraturförteckning