Hantera refererenser

EndNote

EndNote är ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser.

För att kunna använda Endnote måste du kontakta IT och be dem installera programmet på din regiondator.

Utbildning

Biblioteken erbjuder EndNote-utbildning för regionanställda. I utbildningen presenteras de grundläggande funktionerna i EndNote:

  • Att hämta referenser från bl.a. PubMed och bygga upp ett eget sökbart bibliotek
  • Att infoga citeringar från ditt EndNote-bibliotek i ett Word-dokument
  • Att skapa en litteraturförteckning