Referenshantering

Endnote

EndNote är ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser.

För att kunna använda Endnote måste du kontakta IT och be dem installera programmet på din regiondator.

Instruktionsfilmer för EndNote

Lathund EndNote X5 för Word03
Lathund EndNote X5 för Word07
Manual EndNote X5
Lathund EndNote X7

Utbildning

Biblioteken erbjuder EndNote-utbildning för regionanställda. I utbildningen presenteras de grundläggande funktionerna i EndNote:

  • Att hämta referenser från bl.a. PubMed och bygga upp ett eget sökbart bibliotek
  • Att infoga citeringar från ditt EndNote-bibliotek i ett Word-dokument
  • Att skapa en litteraturförteckning