Åtkomst

Som anställd eller privat vårdgivare inom Region Kalmar Län, kommer du åt samtliga resurser inom regionens nätverk. Befinner du dig utanför nätverket, behöver du logga in.

LibKey Nomad

LibKey Nomad är ett webbläsartillägg som ger dig snabb och enkel åtkomst till vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Tillägget är aktivt på sajter som är relevanta för forskare och vård- och hälsopersonal såsom förlagssidor och PubMed. Det är endast aktivt då och lagrar ingen information om användaren.

En ruta dyker upp på skärmens nedre vänstra hörn när artiklar som Region Kalmar län har tillgång till har hittats eller om det finns öppet tillgängliga versioner. 

Installera LibKey Nomad

1. Ladda ner webbläsartillägget.

2. Välj Medicinska e-biblioteket Kalmar län i listan med organisationer