Söka

Åtkomst

Som anställd eller privat vårdgivare inom Region Kalmar Län, kommer du åt samtliga resurser inom regionens nätverk. Befinner du dig utanför nätverket, behöver du logga in.