Sök artiklar och tidskrifter

I PubMed och våra andra databaser kan du söka artiklar ur tidskrifter inom ett stort antal specialiteter och yrkesområden inom hälso- och sjukvård. För att söka tidskrifter kan du använda BrowZine.

Som anställd eller privat vårdgivare inom Region Kalmar Län, kommer du åt samtliga resurser inom regionens nätverk. Befinner du dig utanför nätverket, behöver du logga in.