Låneregler

  • Lånetiden för kurslitteratur är 14 dagar med automatiska omlån upp till  16 veckor. Om boken reserveras av annan låntagare förlängs inte lånet.
  • Lånetiden för övrig litteratur är 28 dagar med automatiska omlån upp till 52 veckor. Om boken reserveras av annan låntagare förlängs inte lånet.
  • Böcker som beställs från universitetsbiblioteket skickas till arbetsplatsen på regionen. Ingen transport av skönlitteratur, CD, DVD och VHS.
  • Det är ditt ansvar att bevaka statusen på dina lån via ”Mina lån”, såsom lånetid, återlämningsdatum och att samtliga lån blir avregistrerade vid återlämning. Du förväntas även hålla dina personuppgifter i ”Mina lån” uppdaterade.
  • Du är ansvarig för att informera dig om ändringar i lånereglerna.
  • Om du inte återlämnar lånat material spärras möjligheten att låna. Efter hand skickas faktura på återanskaffningskostnad och administrativ avgift. Administrativ avgift betalas även om materialet lämnas tillbaka.
  • Du ansvarar själv för att korrekt summa betalas in utifrån uppgifter på fakturan. Vi återbetalar inte felaktigt inbetalade summor under 200 kr. Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Hantering av personuppgifter och uppgifter om lån

  • Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Vi behöver personuppgifterna för att veta vem som lånat vad och hur vi kan komma i kontakt med den som har lånat. Vi sparar dina uppgifter i 2 år.
  • De böcker som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskonto registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt SFS (2009:400) kap 40 § 3, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat eller beställt. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskonto.
  • Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det. Kontakta medbib@lnu.se för närmare upplysningar.