Låneregler

Som anställd vid Landstinget i Kalmar län får du ett lånekonto förutsatt att du har en e-postadress inom Landstinget i Kalmar. Kontots giltighetstid är 10 år eller så länge anställningen varar. Fortsätter anställningen förlängs giltighetstiden.

  • Lånetiden för kurslitteratur är 14 dagar med automatiska omlån upp till  16 veckor. Om boken reserveras av annan låntagare förlängs inte lånet.
  • Lånetiden för övrig litteratur är 28 dagar med automatiska omlån upp till 52 veckor. Om boken reserveras av annan låntagare förlängs inte lånet.
  • Böcker som beställs från universitetsbiblioteket skickas till arbetsplatsen på landstinget. Ingen transport av skönlitteratur, CD, DVD och VHS.
  • Anmäl alltid namn-, e-post och adressändringar till biblioteket.
  • Det är ditt ansvar att bevaka statusen på dina lån via ”Mina lån”, såsom återlämningsdatum, eventuellt förkortad lånetid och att samtliga lån blir avregistrerade vid återlämning.
  • Du är ansvarig för att informera dig om ändringar i lånereglerna.
  • Om du inte återlämnar lånat material spärras lånekortet. Efter hand skickas faktura på återanskaffningskostnad och administrativ avgift. Administrativ avgift betalas även om materialet lämnas tillbaka.
  • Du ansvarar själv för att korrekt summa betalas in utifrån uppgifter på fakturan. Vi återbetalar inte felaktigt inbetalade summor under 200 kr. Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Uppgift om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut enligt SFS (2009:400) kap 40 § 3.

Genom ditt godkännande av villkoren för lån i samband med ansökan förbinder du dig att följa universitetsbibliotekets låneregler.