Villkor för användning av elektroniskt material

Behörig användare är alla anställda av Region Kalmar län samt vårdpersonal hos företag med regionavtal.

Behörig användare har rätt att

  • skriva ut artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
  • spara artiklar
  • e-posta artiklar till andra behöriga användare

Det är inte tillåtet att

  • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
  • sälja eller vidaredistribuera innehåll
  • skicka artiklar till obehöriga användare
  • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Kontakta oss om du vill använda materialet för datautvinning (eng. text and data mining). Det är tillåtet i vissa fall.