22 november

14:00–16:00

Lägg till i kalender

EndNote 2 timmar

Introduktion och workshop

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Introduktion till EndNote.
  • Skapa bibliotek.
  • Importera referenser från databas.
  • Lägger till referens manuellt.
  • Koppla pdf till en referens.
  • Hitta dubbletter.
  • Använda referenser i Word. (Genom CWYW)

Innan kursen: Om du inte har EndNote installerat på din regiondator, ta kontakt med IT.