Nyheter & tips

Ändrade telefontider

Under sommaren ändrar vi våra telefontider till vardagar 9-15.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via mejl.

Medibas — nytt kunskapsstöd för primärvården

Nu finns det tillgång till Medibas, ett kunskapsstöd på svenska för dig som arbetar inom primärvården. Medibas täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och redaktionen av erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer. I …Läs mer