Nyheter & tips

Ny arkivtillgång till radiologitidskrifter

Nu finns det åtkomst till äldre årgångar av två tidskrifter från Radiological Society of North America (RSNA).Tidskriften Radiology är tillgänglig från år 1923 och Radiographics från 1981. Läs mer

Medibas — nytt kunskapsstöd för primärvården

Nu finns det tillgång till Medibas, ett kunskapsstöd på svenska för dig som arbetar inom primärvården. Medibas täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och redaktionen av erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer. I …Läs mer