Nyheter & tips

Covid-19

Kunskapsstöd

Med anledning av Covid-19 öppnar ett antal förlag upp åtkomsten till e-resurser.

NCBI-resurser

NCBI SARS-CoV-2 Resources

Förändringar i utbudet av databaser och e-resurser

Från 1 januari 2020 sker följande förändringar i bibliotekets utbud av databaser och e-resurser: På grund av låg användning i kombination med ökade kostnader, kommer abonnemanget på anatomiprogrammet Primal Pictures sägas upp.Tidskriftspaketet från Wiley utökas från drygt 40 till 400 titlar.  Se lista över tidskrifterna  Har du några frågor ...Läs mer