Nyheter & tips

Testperiod på Dynamic Health

Dynamic Health är ett evidensbaserat verktyg för komptenshöjande träning och påbyggnadsutbildning, speciellt för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.Testperioden pågår ällning på några aktuella ämnen i dessa tider. DiseaseScreening/TestingIsolation PrecautionsHand HygieneRespiratory Assessment In Adults Respiratory Assessment In Children Auscultating ...Läs mer

Covid-19

Kunskapsstöd

Med anledning av Covid-19 öppnar ett antal förlag upp åtkomsten till e-resurser.