Nyheter & tips

Utbildningstillfällen om resurser och tjänster via e-biblioteket

Vid två tillfällen under våren informerar medarbetare vid e-biblioteket om vilka tjänster som finns att tillgå och visar hur du kommer igång för att på bästa sätt nyttja de möjligheter som finns. Plats: Forskningssektionen, Hus 2, plan 8, LänssjukhusetMöjlighet finns också att delta via länk Tid: 9 januari och 18 april (samma program vid båda tillfällen) Välkommen …Läs mer

Medibas — nytt kunskapsstöd för primärvården

Nu finns det tillgång till Medibas, ett kunskapsstöd på svenska för dig som arbetar inom primärvården. Medibas täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och redaktionen av erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och nationella riktlinjer. I …Läs mer