Frågor och svar

Hur återlämnar jag en bok?
Skicka boken med den vanliga internposten till ”Medicinska e-biblioteket”.
Vilken lånetid har jag?
Du har alltid minst 14 dagars lånetid från när vi skickar boken från oss. Om ingen annan reserverar boken, förlängs lånet automatiskt i maximalt 16 eller 52 veckor. Du får ett e-postmeddelande när boken behöver återlämnas.
Hur gör jag om jag behöver en bok som Medicinska e-biblioteket inte har?
Du har möjlighet att föreslå biblioteket att köpa in boken. Om vi inte köper in boken kan vi låna in den från ett annat bibliotek.
Hur beställer jag en bok för inköp till min arbetsplats?
Använd formuläret på Navet som hittas under Stöd och service – Upphandling och inköp – Böcker, artiklar och prenumerationer, eller skicka ett mejl
Jag behöver en artikel ur en tidskrift som ni inte verkar ha. Hur gör jag?
Använd vårt formulär för artikelbeställningar eller skicka ett mejl. Om du klickar på bibliotekets länk och vi saknar fulltext, hamnar du automatiskt i formuläret.
Vi behöver undervisning, hur bokar vi den?
Jag vill besöka Universitetsbiblioteket, är jag välkommen?
Ja, du kan besöka Universitetsbibliotek som ligger i hamnen i Kalmar (Norra Kajplan 1). Se lnu.se/ub för öppettider.

Vid besöket, ta kontakt med Infocenter som ligger på entréplanet för få ett lånekort och en PIN-kod att använda på plats.

Det är bra om du har eller skapar ett bibliotekskonto innan du kommer.
Kan min beställda bok skickas hem till mig?
Vi har bara möjlighet att skicka beställda böcker med internposten till din arbetsplats