Embase och e-bokssamlingar på test

Under oktober månad har vi tillgång till e-böcker genom Ebsco och ProQuest.

EBSCO eBook Clinical Collection
ProQuest Health & Medicine Ebooks

Vi har även en testperiod på databasen Embase genom två olika förlag. Embase innehåller artikelreferenser och konferenstryck inom medicin och farmakologi.

Embase genom Elsevier
Embase genom ProQuest
Embase genom Ovid