ClinicalTrials

Till databasen

ClinicalTrials är en databas med kliniska prövningar. Databasen är bland annat sökbar via diagnos, behandling och plats.