Google Scholar

Sökmotor för huvudsakligen vetenskaplig information i form av uppsatser, böcker och artiklar utgivna av bl.a. universitet, förlag och vetenskapliga organisationer.