Medibas

till Medibas.

Tillgänglig till och med 2021-09-30

Medibas är Sveriges största, oberoende kunskapsstöd med särskilt fokus på primärvård. Kunskapsstödet täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och redaktionen med erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och riktlinjer.

I Medibas finner du:

  • Över 5.000 unika översikter (symtom, diagnoser och behandlingar med bilder och animationer).
  • Kontinuerligt uppdaterat och evidensbaserat verktyg med nationella riktlinjer och rekommendationer.
  • Stor mängd patientinformation och bilder som enkelt går att skriva ut.