Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Till databasen

Kunskapsstöd för primärvården som utvecklas av SKL, tillsammans med Sveriges regioner. Är för närvarande under uppbyggnad och därmed inte helt komplett.

Innehåller aktuella och kortfattade rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Med länkar till nationella riktlinjer, försäkringsmedicinskt beslutsstöd, kvalitetsindikatorer och patientinformation.