NeuroBITE

Till databasen

NeuroBITE (tidigare PsycBITE) innehåller studier om behandling av psykologiska problem vid förvärvad hjärnskada