PsycBITE

till PsycBITE.

PsycBITE (Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy) innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador.