NeuroBITE

till NeuroBITE.

NeuroBITE (tidigare PsycBITE) innehåller studier om behandling av psykologiska problem vid förvärvad hjärnskada