PsycInfo

Finns även som app

Innehåller referenser till artiklar och böcker inom främst psykologi, men även medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.

Manualer

Hitta liknande databaser