Rekommenderade läkemedelsbehandlingar – Läkemedelsverket

Rekommendationer för läkemedelsbehandling, utarbetade av Läkemedelsverket i samarbete med specialister från sjukvården. Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell vetenskap och erfarenhet. Ämnesvalet görs bland annat utifrån önskemål från sjukvården.

Hitta liknande databaser