Social Care Online

Brittisk databas som innehåller referenser till böcker, artiklar och rapporter inom socialt arbete och socialtjänst, från 1980 och framåt.