TRIP Database

Till databasen

TRIP är en klinisk sökmotor utformad för att göra det möjligt att snabbt hitta svar på kliniska frågor med hjälp av bästa tillgängliga evidens. Databasen hämtar material från många andra databaser och innehåller bland annat systematiska översikter, RTC och kliniska riktlinjer. Databasen har evidenspyramid för att hjälpa användaren att hitta den evidens som eftersöks.