Cochrane Library

Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödssystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar.