28 OKT.

12:00–13:00

Lägg till i din kalender

EndNote – introduktion

60 minuter via Zoom

Kursen innehåller:

  • Hur du skapar ett bibliotek.
  • Importera referenser från databaser.
  • Använda referenser i Word (Genom CWYW).

Innan kursen: Om du inte har EndNote installerat på din regiondator, ta kontakt med IT.