4 DEC.

14:00–15:00

Lägg till i din kalender

EndNote – påbyggnad

60 minuter via Zoom

Kursen innehåller:

  • Importera referenser från databaser.
  • Lägga till referens manuellt.
  • Redigera referenser i biblioteket.
  • Koppla en PDF till din referens.
  • Hitta dubbletter.
  • Använda referenser i Word (Genom CWYW).
  • Ladda ner referensstilar.

Innan kursen: Om du inte har EndNote installerat på din regiondator, ta kontakt med IT.