CINAHL 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Översikt över databasen.
  • Hur du förbereder och utför en fritextsökning.
  • Funktioner och filter i databasen.

Kurstillfällen