Cochrane Library 30 minuter

  • Kort introduktion till Cochrane och Cochrane Library.
  • Översikt över deldatabaser i Cochrane Library med huvudfokus på fulltextdatabasen Cochrane Reviews.

Kurstillfällen