Ditt medicinska e-bibliotek 30 minuter

  • Söka och hitta information via bibliotekets webbsida.
  • Presentation av Medicinska e-bibliotekets utbud av databaser.
  • Genomgång av hur du beställer böcker och artiklar.