EBM och TRIP 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Introduktion till evidensbaserad medicin (EBM).
  • Översikt över TRIP.
  • Funktioner och filter i databasen.