Global Index Medicus 30 minuter

  • Översikt över databasen.
  • Hur du utför sökningar och hittar ämnesord i databasen.
  • Funktioner och filter i databasen.

Kurstillfällen