Micromedex 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Översikt över Micromedex
  • Läkemdelssökning i databasen

Kurstillfällen