PsycInfo 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Översikt över databasen
  • Hur du förbereder och utför en fritextsökning
  • Funktioner och filter i databasen