PubMed Clinical Queries 30 minuter

  • Kort introduktion till begrepp inom evidensbaserad medicin.
  • Hur du hittar evidensbaserat material i PubMed med fokus på sökverktyget Clinical Queries.

Kurstillfällen