PubMed Clinical Queries 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Kort introduktion till begrepp inom evidensbaserad medicin.
  • Genomgång av PubMed Clinical Queries