UpToDate 30 minuter

Kursen ges över zoom och innehåller:

  • Introduktion till databasen
  • Genomgång av funktioner
  • Sökningar i databasen

Kurstillfällen