Låna


Som regionanställd har du möjlighet att låna ur hela Linnéuniversitetets bokbestånd och få boken skickad till din arbetsplats (undantaget ren skönlitteratur). Du söker upp boken i katalogen och klickar på ”Beställ/köa”. Är det första gången blir du uppmanad att skaffa ett bibliotekskonto. Böcker som ska återlämnas skickas med internposten till biblioteket.

Bibliotekskonto

När du behöver någon av bibliotekets tjänster – beställa bok eller artikel, fjärrlåna eller söka i databaser hemifrån – skaffar du enkelt ett bibliotekskonto via instruktioner direkt på skärmen.