Skapa bibliotekskonto


Med ett bibliotekskonto kan du

  • Låna böcker och få dem levererade till din arbetsplats
  • Komma åt alla regionens elektroniska resurser oavsett var du befinner dig
  • Beställa kopior på artiklar vi inte har tillgång till

Kontot registreras automatiskt

Du behöver inte längre skapa ett konto för att använda biblioteket. Kontot som behövs skapas automatiskt när du söker böcker eller artiklar.