Sök- och skrivhjälp


Informationssökning och vetenskapligt skrivande
Användbara länkar för att söka information och skriva vetenskapligt, Vårdverktyget.se

Referenshantering
Referenshanteringsprogram som EndNote och Zotero används för att underlätta verenskapligt skrivande.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla dina referenser, t.ex. artikelreferenser från PubMed, i en egen sökbar databas. Referenserna kan sedan infogas som citeringar och litterarurförteckningar i Word-, OpenOffice- eller LibreOffice-dokument.

Kontakta oss för sök- och skrivhjälp.