Sök- och skrivhjälp

Referenshantering
Referenshanteringsprogram som EndNote och Zotero används för att underlätta verenskapligt skrivande.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla dina referenser, t.ex. artikelreferenser från PubMed, i en egen sökbar databas. Referenserna kan sedan infogas som citeringar och litterarurförteckningar i Word-, OpenOffice- eller LibreOffice-dokument.

Kontakta oss för sök- och skrivhjälp.