Sökuppdrag

Behöver du hjälp med att söka litteratur inför en systematisk översikt? Ta fram eller uppdatera kliniska riktlinjer? Göra en kartläggning av ett forskningsfält eller ämnesområde?

Du som är anställd inom vården vid Region Kalmar län, eller hos företag med regionavtal kan kostnadsfritt beställa ett sökuppdrag av Medicinska e-biblioteket. Utifrån ditt informationsbehov lägger vi tillsammans upp en sökstrategi och väljer ut lämpliga databaser. Vi utför sedan sökningarna och sammanställer sökresultatet. Under tiden vi utför sökningarna har vi givetvis en öppen dialog med dig och bokar in möten efter behov. Du utvärderar resultatet och avgör om det är tillräckligt eller om sökningen eventuellt behöver förändras.

Vi har specialistkompetens rörande olika databasers innehåll, hur ämnesord och ämnesordlista kan användas, hur sökresultat kan dokumenteras och presenteras, hur de funna referenserna kan lagras och mycket mer.