• Hur du skapar ett bibliotek.
  • Importera referenser från databaser.
  • Använda referenser i Word (Genom CWYW).

Innan kursen: Om du inte har EndNote installerat på din regiondator, ta kontakt med IT.

Kurstillfällen