PubMed

till PubMed.

Pubmed är ett webbgränssnitt för innehållet i MedLine. Medline innehåller referenser inom biomedicin, omvårdnad, odontologi med mera. Pubmed innehåller dessutom en del referenser som inte finns med i Medline.

My NCBI

Med ett NCBI-konto kan du spara sökningar och skapa e-postbevakningar, anpassa filter med mera. Du kan också koppla ditt NCBI-konto till Kalmar och alltid få tillgång till materialet via LKL-knappen när du är inloggad.

Koppla ditt NCBI-konto till Kalmar

Logga in på ditt NCBI-konto. Gå till ”NCBI Site preferences”. Under ”PubMed preferences”, klicka på ”Outside Tool”. Välj Kalmar lans landsting i listan. Spara.

Hitta fulltext

Om du har ett PMID kan du hitta fulltexten genom att använda det här formuläret.Hitta liknande databaser