28 AUG.

12:00–12:30

Lägg till i din kalender

Ditt medicinska e-bibliotek

30 minuter via Zoom

Kursen innehåller:

  • Söka och hitta information via bibliotekets webbsida.
  • Presentation av Medicinska e-bibliotekets utbud av databaser.
  • Genomgång av hur du beställer böcker och artiklar.