Webbläsartillägget LibKey Nomad

Om du installerar webbläsartillägget LibKey Nomad får du snabbt och enkelt åtkomst till vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Tillägget är aktivt på sajter som är relevanta för forskare och vård- och hälsopersonal såsom förlagssidor och PubMed. Det är endast aktivt då och lagrar ingen information om användaren.

En ruta dyker upp på skärmens nedre vänstra hörn när artiklar som Region Kalmar län har tillgång till har hittats eller om det finns öppet tillgängliga versioner. 

Installera LibKey Nomad

1. Ladda ner webbläsartillägget.

2. Välj Medicinska e-biblioteket Kalmar län i listan med organisationer