PIN-kod i Browzine-appen

Det har skett en förändring i appen Browzine. Från och med nu krävs det att användare använder en personlig PIN-kod för att få läsa artiklar i appen. PIN-koden behöver bara anges under inställningar en gång.

För att fortsätta använda Browzine-appen, vänligen skapa en PIN-kod genom att logga in på Mina lån. Under ”Kontaktuppgifter och PIN-kod” kan du skapa eller ändra koden.

Förändringen är nödvändig eftersom appens leverantör har valt att inte implementera BankID.

Webbläsartillägget LibKey Nomad

Om du installerar webbläsartillägget LibKey Nomad får du snabbt och enkelt åtkomst till vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Tillägget är aktivt på sajter som är relevanta för forskare och vård- och hälsopersonal såsom förlagssidor och PubMed. Det är endast aktivt då och lagrar ingen information om användaren.

En ruta dyker upp på skärmens nedre vänstra hörn när artiklar som Region Kalmar län har tillgång till har hittats eller om det finns öppet tillgängliga versioner. 

Installera LibKey Nomad

1. Ladda ner webbläsartillägget.

2. Välj Medicinska e-biblioteket Kalmar län i listan med organisationer

Enklare åtkomst till bibliotekskontot

Nu behövs inte längre särskilda inloggningsuppgifter för att nå ditt bibliotekskonto. Medicinska e-biblioteket kan nu användas med dina inloggningsuppgifter hos Region Kalmar län.

Om du använder biblioteket från en regiondator blir du automatiskt inloggad på ditt biblioteketskonto. Saknar du bibliotekskonto behöver du registrera leveransuppgift för fysiska böcker och artikelkopior, men inloggningen till ditt bibliotekskonto sker automatiskt.

Om du använder Medicinska e-biblioteket utanför Region Kalmar läns nätverk loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord BankID.