Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kunskapsstöd för primärvården som utvecklas av SKL, tillsammans med Sveriges regioner. Är för närvarande under uppbyggnad och därmed inte helt komplett.

Innehåller aktuella och kortfattade rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Med länkar till nationella riktlinjer, försäkringsmedicinskt beslutsstöd, kvalitetsindikatorer och patientinformation.

UpToDate

UpToDate är ett evidensbaserat beslutsstöd främst riktat till läkare och specialistsjuksköterskor. Innehållet är sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd, behandlingsriktlinjer, läkemedel m.m.

Åtkomst


Du kan komma åt UpToDate var du än befinner dig, även hemifrån eller via mobila enheter. Med ditt bibliotekskonto kommer du åt resursen även utanför regionens nätverk.

För att kunna använda appen, behöver du skapa ett personligt konto (se manual nedan). Appen finns både för iOS- och Androidenheter.