ClinicalKey

ClinicalKey är en databas från Elsevier som ger dig snabb tillgång till klinisk information. Databasen innehåller e-böcker, tidskrifter, läkemedelsinformation, riktlinjer med mera. Databasen inkluderar även sammanfattningar från Medline, du söker alltså inte bara bland Elseviers resurser och du länkas vidare till bibliotekets samtliga resurser.

Läs mer hos Elsevier
Lista över innehåll

Personligt Elsevier-konto

Med ett personligt konto kan du prenumerera på tidskrifter, skriva ut e-bokskapitel, spara sökningar, samla material, använda appen. Det är samma konto som på ScienceDirect. Skapa ett konto om du inte har ett sedan tidigare.

ERIC

ERIC (Education Resources Information Center) innehåller referenser till utbildningsvetenskaplig litteratur från 1966 och framåt. Innehållet hämtas bl.a. från tidskrifter, konferenser, avhandlingar, myndighetsrapporter etc.

Medline (Ebsco)

Innehåller referenser inom biomedicin, omvårdnad, odontologi med mera.

PsycINFO

Innehåller referenser till artiklar och böcker inom främst psykologi, men även medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi.

PubMed

Pubmed är ett webbgränssnitt för innehållet i MedLine. Medline innehåller referenser inom biomedicin, omvårdnad, odontologi med mera. Pubmed innehåller dessutom en del referenser som inte finns med i Medline.

My NCBI

Med ett NCBI-konto kan du spara sökningar och skapa e-postbevakningar, anpassa filter med mera. Du kan också koppla ditt NCBI-konto till Kalmar och alltid få tillgång till materialet via knappen Medicinska e-bibliotek-knappen när du är inloggad.

Koppla ditt NCBI-konto till Kalmar

Logga in på ditt NCBI-konto. Gå till ”NCBI Site preferences”. Under ”PubMed preferences”, klicka på ”Outside Tool”. Välj Region Kalmar lan i listan. Spara.

Hitta fulltext

Om du har ett PMID kan du hitta fulltexten genom att använda det här formuläret.Cinahl

Innehåller referenser till ca 1700 tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Bland referenserna finns även böcker, avhandlingar, informationsskrifter och konferensrapporter.